ELEKTRONIKUS ÉS OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS PORTÁL

Információs portál

ENGLISH

MAGYAR CÉGALAPÍTÁS
CÉGALAPÍTÁS FELTÉTELEI

Melyek azok a feltételek, amelyekkel rendelkezni kell cégalapításhoz? A székhely, a cégnév megfelelo kiválasztása, a törzstoke rendelkezésre bocsátása a cégalapítás feltételei közül a legfontosabbak
Cégalapítás feltételei

CÉGALAPÍTÁS KÖLTSÉGEI

A cégalapítás költségei elektronikus cégeljárásban lényegesen alacsonyabbak mint a papír alapú cégalapítás esetében. Így a cégalapítás költségei közül az eljárási illeték és közzétételi költségtérítés is kisebb összegu.
Cégalapítás költségei

CÉGALAPÍTÁS     MENETE

A cégalapítás az egyszerűsített cégeljárás szabályainak köszönhetoen lényegesen egyszerusödtek, illetve cégalapítás folyamata felgyorsult. A cégalapítás menete így néhány egyszeru lépésbol áll...
Cégalapítás menete, cégalapítás lépései

 

OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS
OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS ÁLTALÁBAN


Az offshore cégalapítás legfontosabb szabályai a legtöbb offshore cégalapítás helszínen lényegében azonosak: korlátolt felelosség, alacsony adminisztrációs terhek,
Offshore cégalapítás általában

OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS
HIBÁK


Sok esetben több tényezo is figyelmen kívül hagyásra kerül az offshore cégalapítás során, így a tulajdonos nem tudja az offshore cégalapítás után az elonyöket kihasználni
Offshore cégalapítás hibák

OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS HELYSZÍNEK


Tanulmányainkban a leggyakoribb offshore cégalapítás helyszíneket mutatjuk be:
Offshore cégalapítás Cipruson
Seychelles Offshore cégalapítás
Belize offshore cégalapítás Offshore cég Dominikán


 

 

ELEKTRONIKUS CÉGALAPÍTÁS TOP KÉRDÉSEK-VÁLASZOKCÉGALAPÍTÁS ÉS CÉGNÉV VÁLASZTÁS A cégalapítás során meghatározandó a társaság cégneve, amely a vezérszóból, a tevékenységre utaló toldatból (amelynek megjelölése nem kötelező) és a cégforma megjelöléséből áll. A cégalapítás során a Cégbíróság vizsgálja a cégnév megfelelőségét. A vezérszónak így a cégalapítás során is legalább 3 betűben el kell térnie a már bejegyzett cégek nevétől. A vezérszó tartalmazhat idegen nyelvű kifejezést, valamint mozaikszó is lehet, a ezen kívül azonban csak magyar nyelvű kifejezések szerepelhetnek a cég elnevezésében. A cégnévelkapcsolatos követelményekről a cégalapítás feltételei cikkünkben olvashat további információkat.

CÉGALAPÍTÁS ÉS ÜGYVEZETŐ MUNKAVISZONYA Igen, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy egyszemélyes gazdasági társaságok , valamint olyan kkt. és bt. esetében, ahol az üzletvezetésre csak egyetlen tag jogosult, a létesítő okiratban kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy a vezető tisztség munkaviszonyban is ellátható. Amennyiben a cégalapítás alkalmával történik ezen rendelkezés a létesítő okiratban, úgy az egyszerűsített eljárás szabályai nem alkalmazhatók acégalapítás eljárásában. A cégalapítást így indokolt speciális jogi konsturkcióban megvalósítani, hogy a cégalapítás költségei és a kapcsolódó terhek a legkisebbek maradhassanak.

ÁFA ALANYISÁG VÁLASZTÁS CÉGALAPÍTÁSKOR A Cégbírósághoz a cégalapítás során benyújtandó formanyomtatvány részét képezi az az elektronikus nyilatkozat, amelyben az alapítóknak nyilatkozniuk kell, hogy az általános forgalmi adó alanyai kívánnak-e lenni. A cégalapítás menete során van lehetőség kizárólag adómentes tevékenység esetleg alanyi adómentesség megjelölésére is. Amennyiben a cégalapítás alkalmával az alapító(k) szükségesnek tartják, úgy egyúttal közösségi adószám is igényelhető a cégalapítás során.

KI JELÖLHETŐ KI ÜGYVEZETŐKÉNT A CÉGALAPÍTÁS SORÁN? Kft. és Zrt. alapítása esetében a cégalapítás alkalmával kizárólag természetes személy jelölhető ki az ügyvezetői feladatok ellátására, azonban az ügyvezető nem feltétlenül kell tagja legyen a Társaságnak, kívülálló személy is elláthatja a feladatot mind a cégalapítás alkalmával, mind a későbbiekben. Betéti társaságok és közkereseti társaság esetében a cégalapítás alkalmával kizárólag a Társaság tagja jelölhető meg üzletvezetőként, azonban ebben az esetben az üzletvezetésre jogosultnak nem kell feltétlenül természetes személynek lennie.
OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS  TOP KÉRDÉSEK-VÁLASZOK


MIÉRT „NEM KELL ADÓZNIUK” AZ OFFSHORE CÉGEKNEK? Az offshore cégalapítás rendszerint olyan államban történik, amelynek adórendszere egyes cégformák részére teljes adómentességet biztosít vagy a külföldön végzett tevékenységet nem adóztatja. Néhány részlet offshore cégalapítás és adózás címen olvasható. Az offshore cégalapítást követően egyes bejegyzési helyszíneken fix összegű (pl.: 150 USD) éves adó fizetendő. Fontos, hoyg az offshore cég üzemeltetése során gondosan járjunk el annak érdekében, hogy a kedvező adózási feltételek fennállhassanak.

MILYEN ADATOK KERÜLNEK BE A CÉGJEGYZÉKBE OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS ESETÉN? Az offshore cégalapítás helyszínétől függ azon adatok köre, amely a cégjegyzékben nyilvánosságra kerül. Egyes offshore cégalapítás helyszíneken kizárólag a cégnév és az gazgatók neve kerül be a nyilvános regiszterbe, amely a tulajdonsokkal kapcsolatba hozható. Más offshore cégalapítás országokban a tulajdonsok is feltüntetésre kerülnek. Az igazgatókkal és tulajdonosokkal kapcsolatosan az offshore cégalapítást lehetővé tevő államok jogrendszere rendszerint lehetővé megbízott tulajdonosok és igazgatók igénybevételét, íy ezen személyek adatai szerepelnek a cégjegyzékben.

MELYEK AZ OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS LEGFONTOSABB DOKUMENTUMAI? Az offshore cégalapítás során elkészülő legfontosabb dokumentumok az offshore cég talapító okirata, az offshore cég igazgatósága első ülésének jegyzőkönyve, részvénykibocsátási jegyzőkönyv. Az offshore cégalapítás során a helyszín állam bocsátja ki az offshore cég bejegyzését igazoló Bejegyzési igazolást. Amennyiben az offshore cégalapítás megbízott tulajdonosokkal és igazgatókkal történik, úgy további okiratok készülhetnek el.

KI KÉPVISELHETI AZ OFFSHORE CÉGET? Az offshore cégalapítás során rendszerint egy vagy több igazgató kerül kinevezésre. Ezen személyek jogosultak az offshore cég képviseletére. Lehetőség van az offshore cégalapítás során, vagy az után is teljeskörű meghatalmazás kiadására, amellyel az ott megnevezett személy jogosult szerződést kötni, leányvállalatot alapítani.

MENNYI IDŐT VESZ IGÉNYBE AZ OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS? Az offshore cégalapítás teljes folyamata néhány hetet vesz igénybe. Az offshore cégalapítás időigényébe indokolt beleszámítani az offshore céggel kapcsolatos okiratok nemzetközi szállításának idejét, illetve a bankszámlanyitással kapcsolatos időt is.

MIT JELENT A NOMINEE SHAREHOLDER-EL TÖRTÉNŐ OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS? Az offshore cégalapítás történhet megbízott tulajdonos, vagyis nominee shareholder igénybevételével. Ebben az esetben a tulajdonosi lépéseket az offshore cégalapítás során a megbízott tulajdonos látja el, aki az offshore céggel kapcsolatos jogairól a tulajdonos igénye esetére és javára lemond.MIT JELENT A DISZKÉRCIÓ OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS SORÁN? Az offshore cégalapítás egyik legfontosabb előnye a diszkréció: offshore cégalapítás esetén a tulajdonosok adatai bizalmasak maradnak. Egyes offshore cégalapítás helyszíneken nem szerepelnek a helyi cégjegyzékben a tulajdonosok adatai, míg vannak olyan offshore helyszínek, ahol az offshore cégalapítás során a tulajdonosok adatainak a helyi cégbírósághoz történő benyújtása sem kötelező.
Amennyiben olyan helyszín alkalmazása szükséges, ahol a tulajdonsok adatai nyilvánosak, úgy ezen helyszíneken az offshore cégalapítás során lehetséges megbízott (névleges) tulajdonosok igénybevétele, így ezen személyek adati kerülnek feltüntetésre a cégnyilvántartásban.

MILYEN ADÓELŐNYÖK KAPCSOLÓDNAK AZ OFFSHORE CÉGALAPÍTÁSHOZ? Az offshore cégalapítás további előnye, hogy megfelelő tervezéssel az üzleti tevékenységek adójának jelentős csökkentése érhető el. A legtöbb offshore cégalapítás helyszínen a nominális és tényleges adóterhelés összehasonlíthatatlanul alacsonyabb a magyar terheknél.
Sok offshore cégalapítás helyszín kínál 0%-os nyereségadó kulcsot, illetve vannak olyan helyszínek, ahol jelképes, fix összegben (pl.: 100 USA dollár) kerül meghatározásra az offshore cégek adója. Ezen alacsony adóterhek a jellemzően a fenntartási költségekbe beépítve jelennek meg a tulajdonsok felé.
Az offshore cégalapítás helyszíneken történő nulla vagy jelképes nyereségadó mérték sok esetben a speciálisan nemzetközi üzleti tevékenységre megalkotott cégformában megalapított cégekhez kapcsolódó jogszabály írja elő. Más esetekben az adott offshore cégalapítás országának adójogszabályai rendelkeznek úgy, hogy az adott államban bejegyzett cégek kizárólag a bejegyzés szerinti államban megszerzett jövedelmeik után kötelesek adófizetésre, ezzel is növelve a cégek nemzetközi versenyképességét.

LEHETSÉGES AZ OFFSHORE CÉGALAPÍTÁS PRESZTIZS HELYSZÍNEKEN? Sok esetben a külföldi üzleti partnerek nem fogadnak szívesen magyar bejegyzésű társaságot, Ügyfeleink között is előforduló eset, hogy ugyanazon szolgáltatás iránti kereslet jelentősen növekedett miután azt presztizs helyszínen bejegyzett társaság kínálta. Ezen presztizsértékű helyszínek sok esetben egyben offshore cégalapításra is lehetőséget biztosítanak.